Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Strongly endangered 3x 10x 5x 18x

Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839)

Czech namemikarie berlovitá
Threat levelStrongly endangered
Records18 nálezů, 8 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2014 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Eastp. [Pan.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1 used records)
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (5 used records)
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2302
Xerotermy na jiných podkladech0702
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020