Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Strongly endangered 3x 10x 6x 19x

Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839)

Czech namemikarie berlovitá
Threat levelStrongly endangered
Records19 nálezů, 9 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Eastp. [Pan.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (2 used records)
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1001
Individuální sběr0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (6 used records)
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva3303
pískovny0101
Xerotermy na jiných podkladech0702
 MalesFemalesJuvenilesRecords