Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 67× 15× 95×

Heliophanus aeneus (Hahn, 1832)

České jménoskákavka bronzová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy95 nálezů, 43 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2012 , Robert Tropek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška200-850

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (95 použitých nálezů)
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4119441
Neurčeno719227
Smyk1802
Individuální sběr1514322
Sklepávání1403
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (95 použitých nálezů)
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2633645
Stinné skály nižších poloh7105
Skalní stepi na vápenci0101
Kamenolomy0202
Skalní a suťové biotopy1102
Kamenité suti nižších poloh2015225
Suché louky7217
Bylinné porosty břehů0301
Mokré louky1101
Bučiny nižších poloh0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0301
Suťové a roklinové lesy1001
Močály1001
Suché doubravy0101
Výsadby jehličnanů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy