Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 6x 7x 67x 15x 95x

Heliophanus aeneus (Hahn, 1832)

České jménoskákavka bronzová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy95 nálezů, 43 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2012 , Robert Tropek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (68 použitých nálezů)
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4119441
Smyk1802
Individuální sběr1514322
Sklepávání1403
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (50 použitých nálezů)
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Skály nižších a středních výšek7105
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Kamenolom0202
Skalní a suťové biotopy1102
Kamenité sutě2015225
Xerotermy na jiných podkladech7217
Bylinné porosty na březích potoků a řek0301
Vlhké louky1101
Acidofilní bukové bučiny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0301
Suťové a roklinové lesy1001
Močály1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Smrkové monokultury1001
 SamciSamiceMláďataNálezy