Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 67× 15× 95×

Heliophanus aeneus (Hahn, 1832)

České jménoskákavka bronzová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy95 nálezů, 43 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2012 , Robert Tropek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-850

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (95 použitých nálezů)
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4119441
Neurčeno719227
Smyk1802
Individuální sběr1514322
Sklepávání1403
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (95 použitých nálezů)
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2633645
Stinné skály nižších poloh7105
Skalní stepi na vápenci0101
Kamenolomy0202
Skalní a suťové biotopy1102
Kamenité suti nižších poloh2015225
Suché louky7217
Bylinné porosty břehů0301
Mokré louky1101
Bučiny nižších poloh0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0301
Suťové a roklinové lesy1001
Močály1001
Suché doubravy0101
Výsadby jehličnanů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy