Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Almost threatened 12x 13x 128x 14x 167x

Heliophanus aeneus (Hahn, 1832)

Czech nameskákavka bronzová
Threat levelAlmost threatened
Records167 nálezů, 43 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2012 , Robert Tropek
Distribution areaPalaearctic - E-T, eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (67 used records)
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2914434
Smyk8805
Individuální sběr1616324
Sklepávání1504
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (50 used records)
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
osluněné skály nižších poloh7105
skalní stepi na vápenci0101
kamenolomy0202
Skalní a suťové biotopy1102
kamenité suti nižších poloh2015225
travnaté stepi7217
bylinné porosty břehů0301
mokré louky1101
bučiny nižších poloh0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0301
suťové a roklinové lesy1001
Močály1001
dubohabřiny0101
výsadby jehličnanů1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020