Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 37× 29× 68×

Marpissa radiata (Grube, 1859)

České jménoskákavka rákosní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy68 nálezů, 25 kvadrátů
První nález 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl, Karolína Čejková
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-650

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (68 použitých nálezů)
Marpissa radiata (Grube, 1859) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk5171216
Vysavač3903
Neurčeno615324
Individuální sběr1212516
Pozorování0001
Zemní past31304
Sklepávání0132
Prosev0112
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (68 použitých nálezů)
Marpissa radiata (Grube, 1859) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky1214
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod7639
Neurčeno1727127
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0001
Slaniska0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Ostřicové porosty stojatých vod091113
Močály11267
Mokřadní olšiny0101
Rašeliniště0022
Výsadby listnáčů21001
Suché louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy