Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 7x 6x 145x 20x 178x

Parasteatoda simulans (Thorell, 1875)

České jménosnovačka šálivá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy178 nálezů, 90 kvadrátů
První nález 1958, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález 2018 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťsemi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (113 použitých nálezů)
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2324035
Smyk259030
Nárazová past7308
Sklepávání1315114
Eklektor11407
Prosev8206
Zemní past96313
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (104 použitých nálezů)
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy1001
Kulturní lesy1001
Lužní lesy156011
Parky1304
městské parky1001
bučiny nižších poloh1001
Suťové lesy1101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2204
Bylinné porosty na březích potoků a řek1102
Urbánní biotopy2204
Lesní okraje3103
Přechodová rašeliniště1001
Smrkové monokultury2001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Slatiniště1203
Pole3103
Kultury listnáčů8804
Horské buko-jedlové lesy2001
Suťové a roklinové lesy2102
Květnaté bučiny1101
Xerotermy na jiných podkladech3705
Močály8205
Skály nižších a středních výšek1202
Vlhké louky1102
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…1001
Cesty, silnice1001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy2001
Ovocné sady2103
Bažinné olšiny4314
Břehy tekoucích vod0201
Lesní paseky0101
Písečné přesypy1102
Acidofilní bukové bučiny0101
Polní meze0101
Polní biotopy0101
Louky1002
Kamenité sutě1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1101
Interiéry budov1404
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)2001
Acidofilní bory1001
Haldy a výsypky0031
Vnější stěny budov0101
Kamenolom0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les1505
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1001
Rašeliniště a slatiniště0201
 SamciSamiceMláďataNálezy