Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 137x 14x 151x

Parasteatoda simulans (Thorell, 1875)

České jménosnovačka šálivá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy151 nálezů, 41 kvadrátů
První nález 1958, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález 2018 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťsemi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (62 použitých nálezů)
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1414017
Sklepávání1117114
Nárazová past4206
Smyk144015
Eklektor11407
Prosev4101
?5302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (56 použitých nálezů)
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suťové a roklinové lesy1102
městské parky1103
bučiny nižších poloh2102
dubohabřiny2304
ruderály2002
Lesní okraje2102
výsadby jehličnanů2001
luční ostřicové mokřady1102
Kultury listnáčů7803
horské bučiny2001
mokré louky1102
bahnité břehy1001
údolní jasanoolšové luhy12609
Močály6203
lužní lesy nížin2001
bažinné olšiny3313
Břehy tekoucích vod0201
paseky0101
písčiny0101
mezofilní louky0101
Louky1001
kamenité suti nižších poloh1001
osluněné skály nižších poloh0101
lesostepní doubravy1101
Acidofilní bory1001
suché křoviny1404
bylinné porosty břehů1001
rašeliniště0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019