Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Not endangered 75x 14x 89x

Parasteatoda simulans (Thorell, 1875)

Czech namesnovačka šálivá
Threat levelNot endangered
Records89 nálezů, 41 kvadrátů
First record 1958, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record 2018 , Antonín Roušar
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťsemi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (62 used records)
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1414017
Sklepávání1117114
Nárazová past4206
Smyk144015
Eklektor11407
Prosev4101
?5302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (56 used records)
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
suťové a roklinové lesy1102
městské parky1103
bučiny nižších poloh2102
dubohabřiny2304
ruderály2002
Lesní okraje2102
výsadby jehličnanů2001
luční ostřicové mokřady1102
Kultury listnáčů7803
horské bučiny2001
mokré louky1102
bahnité břehy1001
údolní jasanoolšové luhy12609
Močály6203
lužní lesy nížin2001
bažinné olšiny3313
Břehy tekoucích vod0201
paseky0101
písčiny0101
mezofilní louky0101
Louky1001
kamenité suti nižších poloh1001
osluněné skály nižších poloh0101
lesostepní doubravy1101
Acidofilní bory1001
suché křoviny1404
bylinné porosty břehů1001
rašeliniště0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020