Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený 12x 6x 31x 16x 65x

Arctosa cinerea (Fabricius, 1777)

České jménoslíďák břehový
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy65 nálezů, 28 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
PopisPo druhu Lycosa singoriensis náš největší slíďák. Svým výskytem je vázán na přirozená koryta řek s pravidelně obnovovanými štěrkopískovými břehy. Výjimečně je schopen osidlovat i ranná sukcesní stádia pískoven. V Čechách je téměř vyhynulý, na severní Moravě stále přežívá na více lokalitách.
Areál rozšířeníPalaearctic - Holop. (Af.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare probably
Nadm. výška200-800

Literatura

© Ota Zimmermann

Stejně jako ornitologové volí ptáka roku, tak i my arachnologové jsme se rozhodli pro každý rok určit svého favorita. Naší ankety se zúčastňují kolegové téměř ze všech zemí Evropské unie. Vybíráme proto ze seznamu druhů, které se ve všech těchto státech vyskytují. Zatímco na území České republiky byla zaznamenána bezmála tisícovka druhů pavouků, těch společných s ostatními členskými státy EU je pouze 99. Letos odevzdalo nejvíce evropských arachnologů svůj hlas slíďákovi břehovému, který se tak stal pavoukem roku 2007.

Slíďák břehový [Arctosa cinerea (Fabricius, 1777)], s délkou těla až 17 mm, je hned po slíďákovi tatarském (Lycosa singoriensis) naším největším zástupcem čeledi slíďákovitých (Lycosidae). Nestaví sítě, ale při lovu kořisti volně pobíhá po zemi. Vyznačuje se kontrastním zbarvením vyvinutým zvláště výrazně u samců. Pokud však nehnutě sedí na písku nebo štěrku, toto zbarvení působí jako dokonalá kamufláž. Jednotlivé populace se vzájemně liší poměrem velikosti světlých a tmavých skvrn v závislosti na barvě substrátu na jejich stanovišti.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (20 použitých nálezů)
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0002
Zemní past3203
Fotografie0031
Individuální sběr514014
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (16 použitých nálezů)
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) CRSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny3206
písčité břehy0032
Štěrkové lavice0001
Pískovna221502
štěrkové břehy řek2102
Břehy tekoucích vod0002
haldy a výsypky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019