Rok
2017
Autoři
Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
Druhy
Clubiona germanica Thorell, 1871 VU
Caviphantes saxetorum (Hull, 1916) CR
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) ES
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) CR
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) EN
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) LC
Synema globosum (Fabricius, 1775) LC
Obsah

V roce 2012–2013 byl proveden první inventarizační průzkum pavouků v NPR Zástudánčí. Na území rezervace bylo zjištěno 117 druhů pavouků z 21 čeledí. Druhy Arctosa cinerea, Caviphantes saxetorum, Clubiona germanica a Sitticus dzieduszyckii jsou zařazeny v červeném seznamu pavouků ČR a jsou zároveň nejvýznamnějšími nálezy. Pavučenka Caviphantes saxetorum je novým druhem pro Českou republiku. Nejzajímavější společenstvo pavouků bylo zjištěno na štěrkových náplavech v meandru řeky Moravy.

Citace
Machač O. (2017): Pavouci NPR Zástudánčí. Spiders of Zástudánčí National Nature Reserve. Zprávy Vlast. muz. Olomouc 313: 59–66 (in Czech, English abstract).

Fotografie