Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 11×

Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870)

České jménoskákavka písčinná
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy11 nálezů, 8 kvadrátů
První nález 1935, A. Hoffer, Kůrka 2001
Poslední nález 2014 , Radek Šich
Areál rozšířeníEuropean - eM (U) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-350

Literatura

 © Oto Zimmermann

V roce 2012–2013 byl proveden první inventarizační průzkum pavouků v NPR Zástudánčí. Na území rezervace bylo zjištěno 117 druhů pavouků z 21 čeledí. Druhy Arctosa cinerea, Caviphantes saxetorum, Clubiona germanica a Sitticus dzieduszyckii jsou zařazeny v červeném seznamu pavouků ČR a jsou zároveň nejvýznamnějšími nálezy. Pavučenka Caviphantes saxetorum je novým druhem pro Českou republiku. Nejzajímavější společenstvo pavouků bylo zjištěno na štěrkových náplavech v meandru řeky Moravy.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (11 použitých nálezů)
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4806
Smyk1001
Neurčeno5304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (11 použitých nálezů)
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Břehy tekoucích vod1101
Bylinné porosty břehů0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Vinice0101
Suché louky2301
Písčiny0201
Reliktní bory na skalách1001
Neurčeno3303
Skalní stepi na vápenci2001
 SamciSamiceMláďataNálezy