Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 4x 40x 1x 46x

Troxochrus scabriculus (Westring, 1851)

České jménopavučenka zahradní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy46 nálezů, 23 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2003
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-800

Literatura

 © Oto Zimmermann

V roce 2012–2013 byl proveden první inventarizační průzkum pavouků v NPR Zástudánčí. Na území rezervace bylo zjištěno 117 druhů pavouků z 21 čeledí. Druhy Arctosa cinerea, Caviphantes saxetorum, Clubiona germanica a Sitticus dzieduszyckii jsou zařazeny v červeném seznamu pavouků ČR a jsou zároveň nejvýznamnějšími nálezy. Pavučenka Caviphantes saxetorum je novým druhem pro Českou republiku. Nejzajímavější společenstvo pavouků bylo zjištěno na štěrkových náplavech v meandru řeky Moravy.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (33 použitých nálezů)
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2002
Zemní past4416027
Sklepávání0101
Individuální sběr2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (31 použitých nálezů)
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Parky6002
Kamenité sutě1001
Urbánní biotopy9404
Ovocné sady107010
Ruderály2002
Polní meze5001
Lesní okraje0001
Vlhké louky0101
Floristicky pestré křoviny0001
Břehy tekoucích vod1102
Acidofilní bukové bučiny0101
Písečné přesypy12302
Louky0001
Rašeliniště a slatiniště0001
Vrchoviště0401
 SamciSamiceMláďataNálezy