Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený 40× 47×

Troxochrus scabriculus (Westring, 1851)

České jménopavučenka zahradní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy47 nálezů, 24 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-950

Literatura

 © Oto Zimmermann

V roce 2012–2013 byl proveden první inventarizační průzkum pavouků v NPR Zástudánčí. Na území rezervace bylo zjištěno 117 druhů pavouků z 21 čeledí. Druhy Arctosa cinerea, Caviphantes saxetorum, Clubiona germanica a Sitticus dzieduszyckii jsou zařazeny v červeném seznamu pavouků ČR a jsou zároveň nejvýznamnějšími nálezy. Pavučenka Caviphantes saxetorum je novým druhem pro Českou republiku. Nejzajímavější společenstvo pavouků bylo zjištěno na štěrkových náplavech v meandru řeky Moravy.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (47 použitých nálezů)
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4304
Neurčeno04013
Prosev2002
Zemní past4416027
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (47 použitých nálezů)
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinné porosty břehů2201
Neurčeno21015
Zahradnicky utvářené zahrady a parky6002
Kamenité suti nižších poloh1001
Ruderály11406
Ovocné sady s luční vegetací107010
Pastviny5001
Lesní okraje0001
Mokré louky0101
Suché křoviny0001
Břehy tekoucích vod1102
Bučiny nižších poloh0101
Písčiny12302
Louky0001
Rašeliniště0402
 SamciSamiceMláďataNálezy