Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Not endangered 2x 8x 74x 1x 85x

Troxochrus scabriculus (Westring, 1851)

Czech namepavučenka zahradní
Threat levelNot endangered
Records85 nálezů, 23 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2003
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-800

Bibliography

© Ota Zimmermann

V roce 2012–2013 byl proveden první inventarizační průzkum pavouků v NPR Zástudánčí. Na území rezervace bylo zjištěno 117 druhů pavouků z 21 čeledí. Druhy Arctosa cinerea, Caviphantes saxetorum, Clubiona germanica a Sitticus dzieduszyckii jsou zařazeny v červeném seznamu pavouků ČR a jsou zároveň nejvýznamnějšími nálezy. Pavučenka Caviphantes saxetorum je novým druhem pro Českou republiku. Nejzajímavější společenstvo pavouků bylo zjištěno na štěrkových náplavech v meandru řeky Moravy.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (33 used records)
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4206
Zemní past4316026
Prosev1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (31 used records)
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
městské parky6002
kamenité suti nižších poloh1001
ruderály11406
ovocné sady bez bylinné vegetace107010
mezofilní louky5001
Lesní okraje0001
mokré louky0101
suché křoviny0001
Břehy tekoucích vod1102
bučiny nižších poloh0101
písčiny12302
Louky0001
rašeliniště0402
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020