Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Not endangered 1x 4x 40x 1x 46x

Troxochrus scabriculus (Westring, 1851)

Czech namepavučenka zahradní
Threat levelNot endangered
Records46 nálezů, 23 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2003
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-800

Bibliography

© Oto Zimmermann

V roce 2012–2013 byl proveden první inventarizační průzkum pavouků v NPR Zástudánčí. Na území rezervace bylo zjištěno 117 druhů pavouků z 21 čeledí. Druhy Arctosa cinerea, Caviphantes saxetorum, Clubiona germanica a Sitticus dzieduszyckii jsou zařazeny v červeném seznamu pavouků ČR a jsou zároveň nejvýznamnějšími nálezy. Pavučenka Caviphantes saxetorum je novým druhem pro Českou republiku. Nejzajímavější společenstvo pavouků bylo zjištěno na štěrkových náplavech v meandru řeky Moravy.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (33 used records)
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev2002
Zemní past4416027
Sklepávání0101
Individuální sběr2103
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (31 used records)
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Parky6002
Kamenité sutě1001
Urbánní biotopy9404
Ovocné sady107010
Ruderály2002
Polní meze5001
Lesní okraje0001
Vlhké louky0101
Floristicky pestré křoviny0001
Břehy tekoucích vod1102
Acidofilní bukové bučiny0101
Písečné přesypy12302
Louky0001
Rašeliniště a slatiniště0001
Vrchoviště0401
 MalesFemalesJuvenilesRecords