Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 10x 6x 1203x 54x 1273x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 8x 19x 1501x 115x 1643x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 10x 14x 1462x 77x 1563x

Literatura

© Ota Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Fotografie

Pachygnatha clercki
Pachygnatha degeeriPachygnatha listeri
Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2025 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 828 934 179 401
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2023 2511 131 616
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 709 999 137 504
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 52 81 10 48
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 25 28 0 44
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 89 137 10 78
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 77 60 20 54
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 68 62 4 65
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 34 69 1 49
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 44 31 2 32
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 7 8 0 15
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 20 34 0 35
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 7 15 0 11
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 15 9 1 19
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 7 9 0 9
raSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 5 9 0 12
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 1 0 3
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 5 9 0 12
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 6 0 8
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 3 0 3
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1802 použitých nálezů)
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 216 273 16 115
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 45 72 3 54
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 67 103 0 47
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 22 46 2 23
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 120 131 2 77
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 17 40 0 22
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 80 88 6 35
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 3 0 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 156 172 8 69
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 154 193 109 42
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 1 0 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 96 223 15 49
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 38 45 5 34
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 10 6 1 15
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 31 38 7 45
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 79 88 19 54
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 3 0 7
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 15 17 2 19
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 10 15 1 16
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 227 290 6 54
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 80 50 33 17
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 435 410 46 41
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 80 105 0 48
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 4 4 0 7
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 27 36 0 26
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 37 30 0 28
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 37 10 0 5
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 3 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 77 152 10 44
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 1 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 45 60 10 42
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 49 51 11 40
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 4 0 4
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 18 18 2 22
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 2 0 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 17 4 0 16
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 110 123 0 25
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 6 15 1 4
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 20 18 0 14
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 82 64 0 34
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 1 0 4
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 34 24 2 13
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 36 21 5 24
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 37 41 1 29
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 4 0 4
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 3 0 4
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 12 0 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 37 22 3 28
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 3 0 3
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 8 7 0 16
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 5 3 0 12
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 4 4 0 7
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 41 50 4 23
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 9 4 0 12
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 25 30 1 17
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 3 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 6 6 0 8
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 19 26 0 14
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 21 15 2 18
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 6 8 0 5
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 2 0 9
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 57 9
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 20 23 2 15
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 5 0 3
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 5 0 5
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 10 23 2 13
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 23 17 1 16
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 3 0 2
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 12 8 0 17
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 19 17 0 13
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 3 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 8 12 0 12
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 9 12 0 14
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 0 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 13 14 0 10
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 5 8 0 8
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 12 14 0 8
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 6 5 0 4
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 39 83 0 4
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 4 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 3 0 6
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 33 55 0 4
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 3 0 3
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 7 4 8
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 8 17 0 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 51 60 0 6
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 4 0 6
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 10 7 0 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 2 0 3
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 6 0 6
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 2 1 4
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 12 0 6
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 19 12 1 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 3 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 3 0 4
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 1 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 4 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 2 0 2
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 3 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 1 2
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 3 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 2 0 3
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 3 0 2
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
železniční náspySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Rostlinstvo vodní hladinySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020