Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 89× 16× 108×

Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménopavučenka Kochova
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy108 nálezů, 52 kvadrátů
První nález 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález 2022 , Ondřej Sabol
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S, Kz.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1050

Literatura

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (108 použitých nálezů)
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past10663260
Prosev214013
Individuální sběr9808
Neurčeno3922020
Smyk0604
Sklepávání14103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (108 použitých nálezů)
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Mokřady0001
Mokré louky7023029
Neurčeno5233127
Rašeliniště1443026
Ostřicové porosty stojatých vod12303
Močály8408
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Bylinné porosty břehů8404
Ruderály1001
Výsadby jehličnanů1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2002
Mokřadní olšiny1403
Haldy a výsypky0011
Louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy