Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 208× 227×

Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834)

České jménoplachetnatka tmavohnědá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy227 nálezů, 73 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer (Preference: Nízká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer (Preference: Nízká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1050

Literatura

 © Oto Zimmermann

The spider genus Porrhomma has been revised. it now includes 24 species.

Two new species are described:

 • Porrhomma altaica new species from the Altai Mountains
 • Porrhomma nekolai new species from eastern Asia and North America

Bathyphantes charpentieri Lebert, 1877 was removed from synonymy with Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871).

The following new synonymies are proposed:

 • Bathyphantes charpentieri Lebert, 1877 is a junior synonym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • Porrhomma gertschi Hackman, 1954 is a junior synonym of Porrhomma terrestre (Emerton, 1882) new synonymy
 • Porrhomma myops Simon, 1884 is a junior synonym of Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) new synonymy
 • Porrhomma ocella Chamberlin & Ivie, 1943 is a junior syn onym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • Porrhomma omissum Miller, 1971 is a junior synonym of Porrhomma egeria Simon, 1884 new synonymy
 • Porrhomma pallidum affinis Miller & Kratochvíl, 1940 is a junior synonym of Porrhomma pallidum Jackson, 1913 new synonymy
 • Porrhomma sodonta (Chamberlin, 1949) is a junior synonym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • The synonymy of Porrhomma macrochelis (Emerton, 1917) with Macrargus multesimus (O. Pickard-Cambridge, 1875) is supported
 • Porrhomma subterraneum Simon, 1884 is considered a nomen dubium, because it was described according to a juvenile specimen

To date, Porrhomma indecorum Simon, 1910 and Porrhomma marphaense Wunderlich, 1983 are only known from findings of females. They are considered to be species inquirenda, and their names are declared nomina dubia.

Keys are provided for males and females. Vulvae are drawn in dorsal, ventral and caudal views to understand their spatial structure.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (227 použitých nálezů)
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vysavač5202
Zemní past45341058
Neurčeno4969556
Individuální sběr3356038
Prosev63100031
Smyk4392029
Sklepávání5146111
Eklektor0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (227 použitých nálezů)
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno821231373
Lužní lesy nížin2521126
Mokré louky5305
Ostřicové porosty stojatých vod4609
Luční ostřicové mokřady0201
Rašeliniště4055019
Mokřadní olšiny91206
Břehy tekoucích vod4307
Močály11908
Lesní okraje1001
Úhory0202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod918012
Reliktní bory na skalách1001
Výsadby jehličnanů2305
Ostatní pole0101
Suché louky1304
Rašelinné bory0002
Louky0101
Lesostepní doubravy1001
Kamenité suti nižších poloh0101
Ovocné sady s luční vegetací1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny473304
Bylinné porosty břehů131607
Paseky0101
Pastviny0101
Bučiny nižších poloh1001
Přirozené lesy2203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Suché doubravy294318
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Suťové a roklinové lesy0111
Mezofilní louky1001
Stinné skály nižších poloh2402
Stojaté a pomalu tekoucí vody3305
Výsadby listnáčů1702
Lesy1001
Písčiny31501
Jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy