Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 23x 665x 17x 705x

Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871)

České jménopavučenka palcovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy705 nálezů, 89 kvadrátů
První nález 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (317 použitých nálezů)
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past169350137
Prosev3376067
Individuální sběr1516015
Sklepávání0101
Eklektor9988093
?0503
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (292 použitých nálezů)
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště2725035
Lesy7242073
ostřicové porosty stojatých vod1203
pískovny1001
osluněné skály nižších poloh221012
bylinné porosty břehů2103
výsadby jehličnanů8961075
podmáčené smrčiny3404
bažinné olšiny912011
mokré louky9409
rašelinné bory5004
dubohabřiny2204
horská vřesoviště1001
Břehy tekoucích vod0202
reliktní bory na skalách0303
Močály1203
kamenité suti nižších poloh0101
kamenolomy0202
Lesní okraje1504
písčiny0101
luční ostřicové mokřady4104
travnaté stepi3001
Acidofilní bory15709
haldy a výsypky3003
paseky3104
mezofilní louky1001
bučiny nižších poloh0101
Přirozené lesy2006
suché křoviny1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
horské bučiny1001
Kultury listnáčů1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody4202
údolní jasanoolšové luhy2203
úhory1001
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019