Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 12× 349× 21× 382×

Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménopavučenka palcovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy382 nálezů, 91 kvadrátů
První nález 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (382 použitých nálezů)
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2351050
Zemní past174360141
Neurčeno838663
Individuální sběr1432023
Smyk818010
Sklepávání0202
Eklektor9988093
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (382 použitých nálezů)
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky95010
Rašeliniště2835039
Neurčeno3767684
Lesy7242073
Ostřicové porosty stojatých vod1203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Stinné skály nižších poloh221012
Bylinné porosty břehů2103
Výsadby jehličnanů8961075
Podmáčené smrčiny0403
Mokřadní olšiny1013012
Rašelinné bory5004
Dubohabřiny1001
Porosty borůvek1001
Břehy tekoucích vod0202
Reliktní bory na skalách0303
Močály1203
Kamenité suti nižších poloh0101
Suché doubravy1203
Kamenolomy0202
Lesní okraje1504
Písčiny0101
Luční ostřicové mokřady4104
Suché louky3001
Acidofilní bory15709
Haldy a výsypky3003
Paseky3104
Mezofilní louky1001
Bučiny nižších poloh0101
Přirozené lesy2006
Horské smrčiny3001
Suché křoviny1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Horské bučiny1001
Výsadby listnáčů1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody4202
Lužní lesy nížin2203
Úhory1001
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy