Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered 12x 349x 18x 379x

Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Czech namepavučenka palcovitá
Threat levelNot endangered
Records379 nálezů, 89 kvadrátů
First record 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-800-1000

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (316 used records)
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past174360141
Prosev2242047
Individuální sběr1432023
Smyk818010
Sklepávání0202
Eklektor9988093
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (295 used records)
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vrchoviště613015
Lesy7242073
Porosty vysokých ostřic1203
Pískovna1001
Skály nižších a středních výšek1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek2103
Kulturní lesy132010
Podmáčené smrčiny0403
Bažinné olšiny1013012
Vlhké louky9409
Rašelinné březiny a bory5004
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1001
Břehy tekoucích vod0202
Rašeliniště a slatiniště2012019
Přechodová rašeliniště1203
Reliktní bory na skalních podkladech0303
Smrkové monokultury6657058
Močály1203
Kamenité sutě0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1203
Pískovcová skalní města211011
Kamenolom0202
Lesní okraje1504
Písečné přesypy0101
Slatiniště4104
Xerotermy na jiných podkladech3001
Acidofilní bory15709
Haldy a výsypky3003
Lesní paseky3104
Kultury jehličnanů5204
Mezofilní louky1001
Acidofilní bukové bučiny0101
Přirozené lesy2006
Přirozené smrčiny (bory a březiny)3001
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Borové monokultury5003
Horské buko-jedlové lesy1001
Kultury listnáčů1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody4202
Lužní lesy2203
Luční úhory1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords