Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený 182x 11x 193x

Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900)

České jménoskálovka Sörensenova
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy193 nálezů, 32 kvadrátů
První nález 1972, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález 2012 , Jiří Řehounek
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (97 použitých nálezů)
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past15841492
Prosev1102
Individuální sběr0101
?0402
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (89 použitých nálezů)
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy4103
ovocné sady bez bylinné vegetace1101
lužní lesy nížin0101
výsadby jehličnanů2011014
haldy a výsypky1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
bažinné olšiny5002
mokré louky1202
Kultury listnáčů5103
rašelinné bory1002
horská vřesoviště0001
rašeliniště0101
dubohabřiny338416
Acidofilní bory9406
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
paseky8103
bučiny nižších poloh394014
Přirozené lesy10206
luční ostřicové mokřady2002
lesostepní doubravy2102
reliktní bory na skalách3002
travnaté stepi0201
Polní biotopy1001
Lesní okraje2002
Močály1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019