Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený 97x 11x 108x

Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900)

České jménoskálovka Sörensenova
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy108 nálezů, 32 kvadrátů
První nález 1972, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález 2012 , Jiří Řehounek
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-500

Literatura

 © Oto Zimmermann

Heterogeneity of environmental conditions is the crucial factor supporting biodiversity in various habitats, including post-mining sites. The effects of micro-topographic heterogeneity on biodiversity and conservation potential of arthropod communities in post-industrial habitats had not been studied before now. At one of the largest European brown coal spoil heaps, we sampled eight groups of terrestrial arthropods with different life strategies (moths, spiders, ground beetles, ants, orthopteroids, centipedes, millipedes, and woodlice), in successionally young plots (5–18 y), with a heterogeneous wavy surface after heaping, and compared the communities with plots flattened by dozing. A combination of the standardized quantitative sampling, using two different methods, and a paired design of the plot selection enabled a robust analysis. Altogether, we recorded 380 species of the focal arthropods, 15 of them nationally threatened. We revealed the importance of the microtopographic heterogeneity for the formation of the biodiversity of arthropods in their secondary refuges. The communities with higher biodiversity and conservation value were detected in the plots with heterogeneous surfaces; exceptions were ground beetles and millipedes. The surface flattening, often the first step of technical reclamation projects, thus suppress biodiversity of most terrestrial arthropods during the restoration of post-mining sites. Since the communities of both surface types differed, the proportional presence on both surfaces could be more efficient in supporting the local biodiversity. We suggest reducing the surface dozing for the cases with other concerns only, to achieve a proportional representation of both surface types. Such a combination of different restoration approaches would, thus, efficiently support high biodiversity of groups with various needs.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (95 použitých nálezů)
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past15841492
Prosev1102
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (89 použitých nálezů)
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy4103
Ovocné sady1101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Borové monokultury2302
Kulturní lesy0101
Haldy a výsypky1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Bažinné olšiny5002
Vlhké louky1202
Kultury listnáčů5103
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0001
Rašelinné březiny a bory1002
Přechodová rašeliniště0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy338416
Acidofilní bory9406
Smrkové monokultury7105
Rákosiny, orobincové porosty0101
Lesní paseky8103
Kultury jehličnanů11606
Květnaté bučiny7104
Acidofilní bukové bučiny323010
Přirozené lesy10206
Slatiniště2002
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2102
Reliktní bory na skalních podkladech3002
Xerotermy na jiných podkladech0201
Polní biotopy1001
Lesní okraje2002
Močály1001
 SamciSamiceMláďataNálezy