Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta ramosa Jackson, 1912 Ohrožený 28× 30×

Agyneta ramosa Jackson, 1912

České jménoplachetnatka větvitá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy30 nálezů, 14 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-1050

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (30 použitých nálezů)
Agyneta ramosa Jackson, 1912 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past407022
Neurčeno1504
Individuální sběr1102
Prosev1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (30 použitých nálezů)
Agyneta ramosa Jackson, 1912 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno228012
Rašeliniště2103
Mokřadní vrbiny1001
Bučiny nižších poloh1101
Suché křoviny0101
Výsadby jehličnanů1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Louky4002
Mokřadní olšiny4003
Močály1001
Podmáčené smrčiny5002
Horské smrčiny0101
Suché doubravy1301
 SamciSamiceMláďataNálezy