Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta ramosa Jackson, 1912 Endangered 56x 1x 57x

Agyneta ramosa Jackson, 1912

Czech nameplachetnatka větvitá
Threat levelEndangered
Records57 nálezů, 13 kvadrátů
First record 1958, F. Miller, Miller 1959
Last record 2010
Distribution areaPalaearctic - E-A, eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskyturare
Altitude300-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (25 used records)
Agyneta ramosa Jackson, 1912 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past397022
Prosev1202
Individuální sběr0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (18 used records)
Agyneta ramosa Jackson, 1912 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
rašeliniště2103
kosodřevina1001
bučiny nižších poloh1101
suché křoviny0101
výsadby jehličnanů1001
Louky4002
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
bažinné olšiny4003
Močály1001
podmáčené smrčiny5002
horské smrčiny0101
dubohabřiny1301
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020