Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 24× 15× 46×

Hypomma cornutum (Blackwall, 1833)

České jménopavučenka srnčí
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy46 nálezů, 30 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (West Siberia
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (46 použitých nálezů)
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1505
Nárazová past7403
Individuální sběr4508
Sklepávání31306
Neurčeno412018
Zemní past2301
Eklektor1505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (46 použitých nálezů)
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Písčiny1202
Zahradnicky utvářené zahrady a parky6403
Lužní lesy nížin4607
Ovocné sady s luční vegetací2202
Bylinné porosty břehů1102
Vlhké lesní lemy0101
Suťové a roklinové lesy2301
Neurčeno38017
Mezofilní louky2301
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Suché louky0101
Luční ostřicové mokřady1001
Močály0901
Kamenité suti nižších poloh0101
Rašeliniště0101
Výsadby listnáčů0101
Suché doubravy0202
Břehy tekoucích vod0101
 SamciSamiceMláďataNálezy