Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Almost threatened 2x 5x 24x 13x 44x

Hypomma cornutum (Blackwall, 1833)

Czech namepavučenka srnčí
Threat levelAlmost threatened
Records44 nálezů, 28 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2017 , Kateřina Kinclová
Distribution areaEuropean (West Siberia
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (26 used records)
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Nárazová past3102
Individuální sběr4508
Sklepávání31306
Zemní past2301
Smyk1404
Eklektor1505
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (27 used records)
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Parky1001
Lužní lesy4607
ovocné sady s luční vegetací1101
městské parky1101
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
vlhké lesní lemy0101
Suťové lesy2301
mezofilní louky2301
Porosty vysokých ostřic0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Xerotermy na jiných podkladech0101
Slatiniště1001
Močály0901
Kamenité sutě0101
Vrchoviště0101
Ovocné sady1101
Kultury listnáčů0101
Písečné přesypy1101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0202
Břehy tekoucích vod0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020