Nálezy podle období  
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 17× 23× 40×

Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944

České jménozápřednice ladní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy40 nálezů, 23 kvadrátů
První nález 1997, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-450

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (40 použitých nálezů)
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past613016
Sklepávání1102
Neurčeno911311
Individuální sběr4325
Smyk3103
Žlutá miska1102
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (40 použitých nálezů)
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno911018
Mezofilní louky0101
Nízké xerofilní křoviny0101
Ruderály1001
Reliktní bory na skalách0101
Haldy a výsypky1101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2212
Travnaté stepi1011
Okraje silnic2001
Ovocné sady a vinohrady1001
Xerotermní travinobylinná společenstva5935
Suché louky2103
Skalní stepi na vápenci0303
Suché doubravy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy