Kvadráty: 5354 7267 7166 7367 7165 6955
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) Silně ohrožený 42× 45×

Pelecopsis mengei (Simon, 1884)

České jménopavučenka Mengeho
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy45 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález 2017 , Filip Trnka
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-550

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (45 použitých nálezů)
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0202
Nárazová past1001
Neurčeno2406
Zemní past874708031
Eklektor32005
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (45 použitých nálezů)
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Reliktní bory na skalách0101
Vlhké doubravy1001
Neurčeno1304
Lužní lesy nížin875727034
Močály2102
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Suché doubravy1102
 SamciSamiceMláďataNálezy