Kvadráty: 5354 7267 7166 7367 7165 6955
  Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) Strongly endangered 42x 2x 44x

Pelecopsis mengei (Simon, 1884)

Czech namepavučenka Mengeho
Threat levelStrongly endangered
Records44 nálezů, 6 kvadrátů
First record 1958, F. Miller, Miller 1959
Last record 2017 , Filip Trnka
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude150-200

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (38 used records)
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev0202
Zemní past874708031
Eklektor32005
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (40 used records)
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy872707029
Lužní lesy32005
Močály2102
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords