Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený 15× 24×

Psammitis sabulosus (Hahn, 1832)

České jménoběžník pestrý
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy24 nálezů, 14 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Aneta Hlavatá
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S, Portugal
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-1050

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (24 použitých nálezů)
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0207
Prosev3204
Individuální sběr5202
Zemní past19209
Smyk2001
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (24 použitých nálezů)
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno83010
Travnaté stepi0101
Písčiny0101
Suché doubravy12106
Lužní lesy nížin1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2001
Močály1001
Rašeliniště6102
Skalní stepi na vápenci0101
 SamciSamiceMláďataNálezy