Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 10x 52x 14x 78x

Alopecosa inquilina (Clerck, 1757)

České jménoslíďák pasekový
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy78 nálezů, 43 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2017 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (78 použitých nálezů)
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr610213
Neurčeno117326
Zemní past3515233
Prosev0101
Smyk0605
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (78 použitých nálezů)
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Reliktní bory na skalních podkladech3215
Lesní paseky2112
Paseky0101
Suché doubravy1101
Neurčeno1510230
Xerotermní travinobylinná společenstva5402
Lesní okraje0718
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0202
Smrkové monokultury1002
Lesy1012
Xerotermy na jiných podkladech9417
Kulturní lesy3102
Rašeliniště a slatiniště0202
Acidofilní bory4003
Acidofilní bukové bučiny2002
Horské buko-jedlové lesy0101
Přirozené lesy5103
Kultury listnáčů0202
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1001
 SamciSamiceMláďataNálezy