Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 10× 52× 14× 78×

Alopecosa inquilina (Clerck, 1757)

České jménoslíďák pasekový
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy78 nálezů, 43 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2017 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (78 použitých nálezů)
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr610213
Neurčeno117326
Zemní past3515233
Prosev0101
Smyk0605
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (78 použitých nálezů)
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Reliktní bory na skalách3215
Paseky2213
Suché doubravy2102
Neurčeno1510230
Xerotermní travinobylinná společenstva5402
Lesní okraje0718
Lesostepní doubravy0202
Výsadby jehličnanů4104
Lesy1012
Suché louky9417
Rašeliniště0202
Acidofilní bory4003
Bučiny nižších poloh2002
Horské bučiny0101
Přirozené lesy5103
Výsadby listnáčů0202
 SamciSamiceMláďataNálezy