Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený 29× 31×

Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877

České jménoskálovka mokřadní
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy31 nálezů, 14 kvadrátů
První nález 1942, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález 1997 , O. Tonnerová
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška300-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (31 použitých nálezů)
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1405
Zemní past1416017
Prosev14506
Individuální sběr7303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (31 použitých nálezů)
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3707
Luční ostřicové mokřady2001
Rašeliniště1315015
Mokré louky6506
Lužní lesy nížin3101
Porosty borůvek9001
 SamciSamiceMláďataNálezy