Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 34× 40×

Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka luční
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy40 nálezů, 24 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2017 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (40 použitých nálezů)
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2912121
Neurčeno3907
Individuální sběr4104
Smyk0104
Prosev2204
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (40 použitých nálezů)
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno17809
Louky0103
Reliktní bory na skalách1001
Bylinné porosty břehů1001
Suché louky1603
Mokré louky3003
Lesy1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Lužní lesy nížin0101
Skalní stepi na vápenci46010
Rašeliniště2103
alpínské trávníky1001
Ostatní pole7112
 SamciSamiceMláďataNálezy