Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený 12× 19×

Talavera aperta (Miller, 1971)

České jménoskákavka drápkatá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy19 nálezů, 14 kvadrátů
První nález 1975, Z. Majkus, Majkus 1988b
Poslední nález 2021 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-550

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (19 použitých nálezů)
Talavera aperta (Miller, 1971) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání1001
Vysavač0202
Zemní past4006
Prosev5304
Individuální sběr2002
Smyk0101
Neurčeno30113
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
Talavera aperta (Miller, 1971) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinné porosty břehů1001
Neurčeno41115
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Travnaté stepi0101
Suché louky1102
Suché doubravy1001
Okraje silnic1001
Louky1001
Lesy0101
Lesní okraje1002
Úhory4202
Rašeliniště0001
 SamciSamiceMláďataNálezy