Kvadráty: 6968 7266 7170 7166
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) Kriticky ohrožený

Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894)

České jménopavučenka okrajová
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy4 nálezů, 4 kvadrátů
První nález 1959, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález 2015 , Ondřej Horňák
Areál rozšířeníEuropean - ME (CZ, H, SK, Ukraine) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-400

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (4 použitých nálezů)
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1202
Individuální sběr0101
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (4 použitých nálezů)
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Suché křoviny0101
Neurčeno1101
Mezofilní louky0101
Lesní okraje0001
 SamciSamiceMláďataNálezy