Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 29× 34×

Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939

České jménopavučenka Fageova
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy34 nálezů, 18 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1939
Poslední nález 2018 , Filip Trnka
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (34 použitých nálezů)
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev71307
Zemní past4105
Neurčeno24012
Smyk0101
Eklektor91009
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (34 použitých nálezů)
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Suché doubravy4404
Suťové a roklinové lesy0101
Neurčeno14011
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Bučiny nižších poloh3102
Horské bučiny2802
Výsadby jehličnanů1210012
Skalní stepi na vápenci0001
 SamciSamiceMláďataNálezy