Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Not endangered 22x 9x 735x 75x 841x

Phylloneta impressa (L. Koch, 1881)

Czech namesnovačka pečující
Threat levelNot endangered
Records841 nálezů, 152 kvadrátů
First record 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaHolarctic, Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (355 used records)
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past81311
Smyk11011017132
Žlutá miska2002
Nárazová past0101
Individuální sběr64761774
Prosev0101
Sklepávání12510111131
dv1303
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (307 used records)
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
písčiny61548
mezofilní louky2503
Lesní okraje3317
rašeliniště1211216
paseky51204
ostřicové porosty stojatých vod2302
horská vřesoviště4204
Xerotermní travinobylinná společenstva157311
luční ostřicové mokřady9105
travnaté stepi14191321
kamenolomy4507
bučiny nižších poloh1214
bylinné porosty břehů2604
Louky71613
skalní stepi na vápenci1101
Horské biotopy13605
okraje silnic01001
kamenité suti nižších poloh0201
pastviny2002
rašelinné bory1001
mokré louky8439
výsadby jehličnanů2103
horské bučiny2001
podmáčené smrčiny1001
suťové a roklinové lesy5001
Močály8106
reliktní bory na skalách2504
úhory1203
A1211008555058
obilná pole715112
Lesy1315
bažinné olšiny1102
Lesní cesta0101
Louky a pastviny1001
haldy a výsypky6305
Břehy tekoucích vod2203
ovocné sady bez bylinné vegetace4359059
údolní jasanoolšové luhy1001
00000000302
Polní biotopy3001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0011
lesostepní doubravy1001
suché křoviny2003
alpínské trávníky1202
Kultury listnáčů2001
dubohabřiny0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019