Kvadráty: 5255
  Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus atricapillus (Simon, 1882) Kriticky ohrožený

Attulus atricapillus (Simon, 1882)

České jménoskákavka černovlasá
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy3 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1987, V. Růžička, Kronestedt & Logunov 2003
Poslední nález 2011 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean [Boh.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška950-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Attulus atricapillus (Simon, 1882) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1111
Neurčeno0002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Attulus atricapillus (Simon, 1882) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Skály a sutě v horách1111
Neurčeno0002
 SamciSamiceMláďataNálezy