Kvadráty: 6575 6377 6476 5260 5259 5360
  Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 23× 33×

Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837)

České jménoskákavka skalní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy33 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl, Petr Beneš
Areál rozšířeníEuropean - ME [Boh.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška800-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (33 použitých nálezů)
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2305
Neurčeno8658
Zemní past319019
Prosev1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (33 použitých nálezů)
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin0101
Neurčeno8658
Horské smrčiny1001
Okraje silnic0101
Skály a sutě v horách2103
Širokolisté horské nivy309018
Kamenité suti nižších poloh1001
 SamciSamiceMláďataNálezy