Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus capucinus (Simon, 1884) Silně ohrožený 45× 48×

Centromerus capucinus (Simon, 1884)

České jménoplachetnatka mateřídoušková
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy48 nálezů, 10 kvadrátů
První nález 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález 1997 , pm
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (48 použitých nálezů)
Centromerus capucinus (Simon, 1884) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past17860340
Neurčeno8607
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (48 použitých nálezů)
Centromerus capucinus (Simon, 1884) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky438015
Neurčeno7605
Skalní stepi na vápenci13752328
 SamciSamiceMláďataNálezy