Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus capucinus (Simon, 1884) Strongly endangered 45× 48×

Centromerus capucinus (Simon, 1884)

Czech nameplachetnatka mateřídoušková
Threat levelStrongly endangered
Records48 nálezů, 10 kvadrátů
First record 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record 1997 , pm
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic area
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude200-550

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (48 used records)
Centromerus capucinus (Simon, 1884) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past17860340
Neurčeno8607
Smyk1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (48 used records)
Centromerus capucinus (Simon, 1884) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché louky438015
Neurčeno7605
Skalní stepi na vápenci13752328
 MalesFemalesJuvenilesRecords