Records by time
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Not endangered 2x 13x 656x 106x 777x

Metellina segmentata (Clerck, 1757)

Czech namemeta podzimní
Threat levelNot endangered
Records777 nálezů, 204 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean (Gr., Az., Kz.
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-800

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (777 used records)
Metellina segmentata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1312168104
Smyk518715266245
Prosev3262524
Neurčeno1392481230
Nárazová past1001
Zemní past258165453121
Sklepávání516511350
Eklektor0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (777 used records)
Metellina segmentata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Horské smrčiny1001
Vlhké louky5347222
Lesy2142324
Lesní okraje1915020
Kamenolomy0101
Suťové a roklinové lesy0101
Suché louky1103
Vlhké lesní lemy3102
Mezofilní louky2306
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0102
Luční ostřicové mokřady1001
Vřesoviště nižších poloh0202
Bylinné porosty břehů0101
Lužní lesy nížin1202
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Neurčeno213397322294
Rašeliniště0001
Horská vřesoviště0001
Slaniska1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Dubohabřiny2301
Vlhké doubravy1102
Křoviny a skupiny stromů mimo les27533811
Mokré louky0001
Zahrady0101
Vrchoviště513112
Bažinné olšiny4873624
Porosty vysokých ostřic71027
Slatiniště214868
Acidofilní bukové bučiny3301
Skalní stepi na vápencových podkladech2605
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy7903
Bylinný lem lesa6203
Kamenité sutě4105
Křovinatý plášť lesa51702
Bylinné porosty na březích potoků a řek814012
Močály6195624
Reliktní bory na skalních podkladech321110
Louky2833315
Kamenolom3871198
Rašelinné březiny a bory0202
Květnaté bučiny1301207
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy22151217
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou6514
Lesní paseky41176
Břehy tekoucích vod2725316
Suťové a roklinové lesy839314
Vnější stěny budov1001
Přirozené lesy1217348
Xerotermy na jiných podkladech4342016
Kultury jehličnanů1001
Urbánní biotopy105205
Lužní lesy812446
Podmáčené smrčiny1417175
Luční úhory41001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Haldy a výsypky134222110
Rašeliniště a slatiniště3203
Pískovcová skalní města21101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4712
Rákosiny, orobincové porosty101306
Xerotermní travinobylinná společenstva1014612
Ovocné sady2848920
Horské buko-jedlové lesy0083
Přechodová rašeliniště43166
Smrkové monokultury7171817
Skály nižších a středních výšek1102
Kultury listnáčů446804
Parky81001
Horské smrčiny1702
Pozemní komunikace00171
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1303
Ruderály4203
Acidofilní bory2110710
Interiéry budov4938
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy6304
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Floristicky pestré křoviny0003
Borové monokultury1002
 MalesFemalesJuvenilesRecords