Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Endangered 8x 9x 233x 30x 280x

Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867)

Czech nameplachetnatka Keyserlingova
Threat levelEndangered
Records280 nálezů, 33 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2020 , Anna Moravcová
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (115 used records)
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování1001
Individuální sběr1517117
Zemní past95135095
Prosev0001
?1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (111 used records)
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Louky1001
suché doubravy1101
travnaté stepi6259145
Xerotermní travinobylinná společenstva21008
osluněné skály nižších poloh4003
dubohabřiny1102
Lesní okraje0101
kamenité suti nižších poloh131006
lesostepní doubravy1643019
skalní stepi na vápenci1533024
Lesy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020