Kvadráty: 5949 6052
  Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 Kriticky ohrožený

Gnaphosa inconspecta Simon, 1878

České jménoskálovka doubravní
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy2 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1973, H. Šinková, Šinková 1973; Buchar 1993a
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp., eM [Boh.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška300-300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0002
 SamciSamiceMláďataNálezy