Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Not endangered 1x 1x 307x 14x 323x

Helophora insignis (Blackwall, 1841)

Czech nameplachetnatka podzimní
Threat levelNot endangered
Records323 nálezů, 92 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humiditysemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (223 used records)
Helophora insignis (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk2301677641
Individuální sběr4855523
Zemní past122176115140
Sklepávání305843511
Prosev61638
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (206 used records)
Helophora insignis (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vlhké doubravy1001
Bažinné olšiny66812529
Acidofilní bukové bučiny101902
Vlhké louky0123
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy299010
Kamenité sutě1303
Rašeliniště a slatiniště0101
Rašelinné březiny a bory0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1837
Horské smrčiny1506
Suťové a roklinové lesy55382219
Bylinné porosty na březích potoků a řek353104
Močály1102
Lužní lesy127037514
Xerotermní travinobylinná společenstva00101
Břehy tekoucích vod1416013
Parky1302
Lesy5657
Haldy a výsypky0002
Přirozené lesy5114110
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy5603
Květnaté bučiny12411017
Borové monokultury0202
Vrchoviště2001
Horské buko-jedlové lesy538177
Smrkové monokultury1213
Porosty vysokých ostřic0011
Lesní cesta0212
Podmáčené smrčiny5855
Kultury listnáčů2401
Pozemní komunikace0201
Lesní okraje07219
Kamenolom0112
Xerotermy na jiných podkladech1102
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Floristicky pestré křoviny0102
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy6502
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5906
Urbánní biotopy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020