Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Not endangered 3x 2x 82x 39x 126x

Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837)

Czech namesnovačka černobřichá
Threat levelNot endangered
Records126 nálezů, 47 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2017 , Radek Šich
Distribution areaEuropean (Az.) (Af.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumShrub layer, Tree trunks, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (53 used records)
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání15292422
Žlutá miska1001
Zemní past3406
Individuální sběr011111
Smyk1605
Nárazová past2002
Eklektor0705
Prosev0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (59 used records)
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny1001
reliktní bory na skalách41456
dubohabřiny16177
suché doubravy2101
lesostepní doubravy2517
kamenolomy2624
travnaté stepi31118
Xerotermní travinobylinná společenstva1404
osluněné skály nižších poloh1303
Ovocné sady a vinohrady0101
Lesní okraje0604
skalní stepi na vápenci0202
luční ostřicové mokřady0011
paseky1001
kamenité suti nižších poloh4002
suché křoviny0112
údolní jasanoolšové luhy0101
Lesy0101
mokré louky0101
Přirozené lesy1001
Louky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020