Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Not endangered 3x 2x 94x 46x 145x

Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837)

Czech namesnovačka černobřichá
Threat levelNot endangered
Records145 nálezů, 48 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean (Az.) (Af.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumShrub layer, Tree trunks, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (54 used records)
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk2707
Sklepávání12241218
Žlutá miska1001
Zemní past45128
Individuální sběr214112
Nárazová past2002
Eklektor0705
Prosev0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (60 used records)
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Křoviny a skupiny stromů mimo les1012
pískovny1001
reliktní bory na skalách1001
Suťové lesy0101
suché doubravy2101
lesostepní doubravy0011
Kamenolom2624
Xerotermy na jiných podkladech31118
Xerotermní travinobylinná společenstva1404
Skály nižších a středních výšek1303
Ovocné sady a vinohrady0101
Lesní okraje0604
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy15176
Skalní stepi na vápencových podkladech0202
Reliktní bory na skalních podkladech31455
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2506
Slatiniště0011
Lesní paseky1001
Kamenité sutě4002
Trnkové křoviny0101
Lužní lesy0101
Lesy0101
Vlhké louky0101
Přirozené lesy1001
Louky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords