Kvadráty: 7161
  Nálezy podle období  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus pictus L. Koch, 1881 Kriticky ohrožený

Thanatus pictus L. Koch, 1881

České jménolistovník vřesovištní
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy1 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1976, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 1976 , Jan Buchar
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp. [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška300-300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1 použitých nálezů)
Thanatus pictus L. Koch, 1881 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1111
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1 použitých nálezů)
Thanatus pictus L. Koch, 1881 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Porosty borůvek1111
 SamciSamiceMláďataNálezy