Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 74× 29× 103×

Alopecosa aculeata (Clerck, 1757)

České jménoslíďák borový
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy103 nálezů, 43 kvadrátů
První nález 1957, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález 2021 , Pavel Moravec
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce probably
Nadm. výška200-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (103 použitých nálezů)
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3716024
Neurčeno5854065
Individuální sběr1914011
Prosev1102
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (103 použitých nálezů)
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno7359086
Písčiny2202
Stinné skály nižších poloh131102
Suché louky10102
Reliktní bory na skalách11902
Mokré louky0101
Lesní okraje0001
Výsadby jehličnanů0101
Rašeliniště1001
Paseky1001
Porosty borůvek1001
Suché doubravy3203
 SamciSamiceMláďataNálezy