Records by time  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Endangered 74× 29× 103×

Alopecosa aculeata (Clerck, 1757)

Czech nameslíďák borový
Threat levelEndangered
Records103 nálezů, 43 kvadrátů
First record 1957, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record 2021 , Pavel Moravec
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce probably
Altitude200-1300

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (103 used records)
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past3716024
Neurčeno5854065
Individuální sběr1914011
Prosev1102
Smyk0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (103 used records)
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno7359086
Písčiny2202
Stinné skály nižších poloh131102
Suché louky10102
Reliktní bory na skalách11902
Mokré louky0101
Lesní okraje0001
Výsadby jehličnanů0101
Rašeliniště1001
Paseky1001
Porosty borůvek1001
Suché doubravy3203
 MalesFemalesJuvenilesRecords