Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 2x 2x 51x 14x 69x

Micaria subopaca Westring, 1861

České jménomikarie kmenová
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy69 nálezů, 29 kvadrátů
Poslední nález 2017 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPAL

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (25 použitých nálezů)
Micaria subopaca Westring, 1861 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4519
Nárazová past1001
Eklektor2304
Sklepávání0101
Zemní past134010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (23 použitých nálezů)
Micaria subopaca Westring, 1861 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Parky0101
městské parky3002
bylinné porosty břehů1101
dubohabřiny2103
výsadby jehličnanů1001
údolní jasanoolšové luhy2304
A1211000101
mezofilní louky8002
ruderály2001
bučiny nižších poloh0101
mokré louky2002
rašeliniště0101
travnaté stepi0101
Břehy tekoucích vod0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019