Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 1x 1x 26x 20x 48x

Micaria subopaca Westring, 1861

České jménomikarie kmenová
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy48 nálezů, 34 kvadrátů
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPAL

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (48 použitých nálezů)
Micaria subopaca Westring, 1861 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr510111
Neurčeno88018
Zemní past154013
Nárazová past1001
Eklektor2304
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (48 použitých nálezů)
Micaria subopaca Westring, 1861 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0201
Mokré louky0101
Kultury jehličnanů0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Lužní lesy4405
Parky0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3002
Neurčeno79120
Křoviny a skupiny stromů mimo les1101
Suťové lesy1101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2003
Kulturní lesy1001
Ovocné sady0101
Polní meze8002
Ruderály2001
Květnaté bučiny0101
Vlhké louky2002
Přechodová rašeliniště0101
Xerotermy na jiných podkladech0101
Břehy tekoucích vod0101
 SamciSamiceMláďataNálezy