Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 26× 21× 49×

Micaria subopaca Westring, 1861

České jménomikarie kmenová
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy49 nálezů, 35 kvadrátů
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPAL
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Nadm. výška150-750

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (49 použitých nálezů)
Micaria subopaca Westring, 1861 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr511112
Neurčeno88018
Zemní past154013
Nárazová past1001
Eklektor2304
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (49 použitých nálezů)
Micaria subopaca Westring, 1861 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály2102
Dubohabřiny0201
Mokré louky2103
Výsadby jehličnanů1102
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Lužní lesy nížin4405
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3103
Neurčeno79120
Suché křoviny1101
Suťové a roklinové lesy1101
Suché doubravy2003
Ovocné sady s luční vegetací0101
Pastviny8002
Bučiny nižších poloh0101
Rašeliniště0101
Suché louky0101
Břehy tekoucích vod0101
 SamciSamiceMláďataNálezy