Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Téměř ohrožený 73× 82×

Robertus truncorum (L. Koch, 1872)

České jménosnovačka kmenová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy82 nálezů, 18 kvadrátů
První nález 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález 2008 , Roman Mlejnek
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška350-1500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (82 použitých nálezů)
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0604
Neurčeno413014
Zemní past6029061
Individuální sběr0402
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (82 použitých nálezů)
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno4734045
Kamenité suti nižších poloh1001
Horské biotopy4003
Horské bučiny2505
Stinné skály nižších poloh3607
Širokolisté horské nivy3204
Výsadby jehličnanů0204
Horské smrčiny0003
Paseky0001
Rašeliniště3204
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Mokré louky1001
Jeskyně0001
alpínské trávníky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy