Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 Ohrožený 28× 33×

Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907

České jménoplachetnatka drobná
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy33 nálezů, 18 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2019 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - eM (U) [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-1050

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (33 použitých nálezů)
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2204
Zemní past541120
Neurčeno1306
Individuální sběr1001
Smyk0302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (33 použitých nálezů)
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště6108
Neurčeno77012
Lesy14004
Rašelinné bory1001
Mokřadní olšiny0101
Stinné skály nižších poloh2001
Výsadby jehličnanů2002
Paseky2001
Mokré louky24013
 SamciSamiceMláďataNálezy