Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený 24× 32×

Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906)

České jménoplachetnatka trojúhlá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy32 nálezů, 24 kvadrátů
První nález 1968, J. Buchar, Buchar 1989b
Poslední nález 2013 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (32 použitých nálezů)
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr432211
Zemní past104014
Prosev2202
Neurčeno6304
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (32 použitých nálezů)
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy62709
Bahnité břehy1211
Reliktní bory na skalách0101
Neurčeno6308
Horské smrčiny4201
Kamenité suti nižších poloh2214
Paseky0101
Lesy0202
Horské bučiny1001
Jeskyně1001
Výsadby listnáčů0101
Skalní stepi na vápenci0101
Bučiny nižších poloh1001
 SamciSamiceMláďataNálezy