Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Not endangered 24× 32×

Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906)

Czech nameplachetnatka trojúhlá
Threat levelNot endangered
Records32 nálezů, 24 kvadrátů
First record 1968, J. Buchar, Buchar 1989b
Last record 2013 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude250-1300

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (32 used records)
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr432211
Zemní past104014
Prosev2202
Neurčeno6304
Smyk0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (32 used records)
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suťové a roklinové lesy62709
Bahnité břehy1211
Reliktní bory na skalách0101
Neurčeno6308
Horské smrčiny4201
Kamenité suti nižších poloh2214
Paseky0101
Lesy0202
Horské bučiny1001
Jeskyně1001
Výsadby listnáčů0101
Skalní stepi na vápenci0101
Bučiny nižších poloh1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords