Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 49× 22× 73×

Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménosnovačka mechová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy73 nálezů, 35 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-1050

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (73 použitých nálezů)
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev102011
Zemní past174123
Individuální sběr1203
Neurčeno138029
Smyk5107
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (73 použitých nálezů)
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Výsadby jehličnanů1102
Neurčeno44127
Lužní lesy nížin6105
Suťové a roklinové lesy0101
Lesostepní doubravy3003
Písčiny0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4002
Louky1206
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Mokřadní olšiny2002
Ostatní pole11509
Suché doubravy5004
Ovocné sady s luční vegetací3003
Bylinné porosty břehů1001
Lesy2001
Acidofilní bory1001
Výsadby listnáčů0101
Mokré louky0001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Rašeliniště0101
 SamciSamiceMláďataNálezy