Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Robertus neglectus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 93x 18x 115x

Robertus neglectus (O. P.-Cambridge, 1871)

České jménosnovačka mechová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy115 nálezů, 35 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (45 použitých nálezů)
Robertus neglectus (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev113013
Zemní past144120
Individuální sběr3205
Smyk5006
ra1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (46 použitých nálezů)
Robertus neglectus (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů1102
lužní lesy nížin5003
dubohabřiny5105
údolní jasanoolšové luhy1102
lesostepní doubravy3003
písčiny0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4002
Louky1206
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
bažinné olšiny2002
obilná pole11509
ovocné sady bez bylinné vegetace3003
bylinné porosty břehů1001
Lesy2001
Acidofilní bory1001
Kultury listnáčů0101
mokré louky0001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
rašeliniště0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019